Dijital Broşür

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

  • Ulusal mevzuat ve standartlara uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesini sağlarız
  • İşyerinde iş kazası ve meslek hastalıkları riskini azaltacak ve ortadan kaldıracak şekilde risk değerlendirmesi yaparak çalışanlar için güvenli,sağlıklı ve ergonomik işyeri ortamını sağlarız
  • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipman ve uygun teknolojileri kullanırız.
  • İş sağlığı ve güvenliği ilkelerimizin benimsenmesi için çalışanlarımıza yönelik eğitim ve etkinlikler gerçekleştiririz.
  • Çalışma ortamında bulunan tehlike ve riskleri, yönetim ve çalışanların katılımlarıyla tespit eder, kaynağında bertaraf ederiz.
  • Acil durum planının hazırlanması, acil durum planına uygun acil durum ekiplerinin oluşturulması, bu ekiplerin görev tanımlarının belirlenmesi ve bu tanımlara uygun olarak eğitimlerinin verilmesini sağlarız.
  • Hazırlanan acil durum planları doğrultusunda düzenli aralıklarla  tatbikatlar gerçekleştiririz.
  • Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak periyodik sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlarız.
  • İş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturup ve yaşam tarzı haline getiririz.

ISG VİZYON

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmeliklerle belirlenen çerçeveler dahilinde tüm çalışanların çalışma ortamlarında güvenli ve sağlıklı koşullar oluşturmak, yapılan çalışma ve uygulamalarla sektörde öncü firma olmak

ISG MİSYON 

Çalıştığımız işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini  ‘önce insan’ faktörü göz önünde tutarak gerçekleştimek

Sürekli kontrol  ve denetimlerle hizmet sunulan işyerlerinde yönetimden alt kademeye kadar bütün çalışanları bilinçlendirmek

Hizmet verdiğimiz işyerlerinde sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmak 


Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?