Dijital Broşür

Çevre ve Enerji Politikası

Tüm faaliyetlerimizi aşağıdaki temel ilkelere göre gerçekleştiriyoruz.

çevresel değerlere karşı sorumluluğunun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmanın gereğine inanıyoruz. 

  • Çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz.
  • İklim değişikliği ile mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası emisyon hedeflerini gözetir, sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biri olan düşük karbon ekonomisine katma değer sağlamak için enerji tüketimini azaltmak, enerji verimliliğini arttırmak için çalışmalar yürütüyoruz.
  • Atık yönetimi hiyerarşisini benimser, faaliyetlerimiz sonucu atık oluşumunun öncelikle kaynağında önlenmesini, oluşan atıkların mümkünse geri kullanımını, aksi takdirde doğaya zarar vermeyecek şekilde geri dönüşümünün veya geri kazanımının sağlanmasını hedefliyoruz.
  • Doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı ilke ediniyoruz.
  • İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartları sağlıyoruz.
  • Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesini sağlıyoruz.
  • İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturuyoruz.
  •  Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp kimyasal kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunması sağlıyoruz.

 

 


Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?